Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Ban lãnh đạo

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Ban Tài chính Thương mại Tập đoàn T&T: Bùi Trọng Dân

Thành viên Hội đồng quản trị (thường trực tại Công ty) kiêm Giám đốc Ban dự án số 18 Hàng Chuối của Tập đoàn T&T:

Nguyễn Toàn Thắng

Tổng Giám đốc: Nguyễn Xuân Sơn

Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Toàn Thắng

0225.3842.650