Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Tham quan đầu năm 2019

Để CBNV tìm hiểu về phong cảnh đất nước và cũng là buổi giao lưu tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên. Ban lãnh đạo và BCH Công đoàn Công ty đã tổ chức cho CBNV đi tham quan du lịch tuyến Chùa Linh Thông - Mẫu Tây Thiên - Đền Hai Bà Trưng. 

0225.3842.650