Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese
Giới thiệu về công ty

Giới thiệu về công ty

20/12/2018

Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng được thành lập ngày 13/5/1955, trải qua những năm đầu khởi nghiệp từ thời kỳ đất nước còn chiến tranh, qua bao cấp nền Kinh tế còn khó khăn, Công ty vẫn chứng tỏ được sức sống khẳng định và vươn lên

Tầm nhìn chiến lược

Tầm nhìn chiến lược

20/12/2018

Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng phấn đấu không ngừng để trở thành 1 tổ chức kinh tế phát triển mạnh đóng góp thành tích của mình cho nền kinh tế đất nước, cho xã hội đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên trong Công ty.

Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

20/12/2018

Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp I Hải phòng trước năm 1960 là hợp tác xã mua bán nhỏ tư liệu công cụ phục vụ sản xuất nông ngiệp dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nông nghiệp trung Ương. Công ty được hình thành đến nay đã 63 năm, trong quá trình phát triển của Công ty có nhiều sự thay đổi

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

25/12/2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Đoàn Mạnh Cường

Thành viên Hội đồng quản trị (thường trực tại Công ty) kiêm Giám đốc Ban dự án số 18 Hàng Chuối của Tập đoàn T&T:

Nguyễn Toàn Thắng

Tổng Giám đốc: Nguyễn Xuân Sơn

Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Toàn Thắng

0225.3842.650