Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Haphamco tổ chức gặp mặt hội hưu trí năm 2018

Công ty CP Vật Tư Nông Nghiệp I Hải Phòng tổ chức thành công buổi gặp mặt cán bộ hưu trí của công ty, buổi họp mặt đã diễn ra đầm ấm, để lại dấu ấn đẹp cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

0225.3842.650