Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng

Để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được diễn ra thành công, Công ty Cp Vật tư nông nghiệp I Hải Phòng gửi tới quí cổ đông các nội dung thông qua Đại hội (như file đính kèm)

Trân trọng!

 

0225.3842.650