Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Kinh doanh xây dựng nhà, công trình đường bộ, đường sắt, công trình thủy lợi

0225.3842.650