Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản như hạt điều, ngô, sắn, mỳ, đậu tương

0225.3842.650