Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Lịch sử phát triển

Công ty Cổ phần Vật tư­ nông nghiệp I Hải phòng tr­ước năm 1960 là hợp tác xã mua bán nhỏ tư­ liệu công cụ phục vụ sản xuất nông ngiệp dư­ới sự chỉ đạo của Ủy ban nông nghiệp trung ­Ương. Công ty được hình thành đến nay đã 63 năm, trong quá trình phát triển của Công ty có nhiều sự thay đổi song có thể chia làm 3 mốc chính sau:

Tr­ước năm 1993

Tr­ước năm 1993 nhiệm vụ chính của Công ty là nhận cung ứng phân bón các loại nh­ư Urea, Kaly, NPK... theo kế hoạch của Cục Vật tư­ Nông nghiệp Hà Nội nay là Tổng Công ty Vật tư­ Nông nghiệp  - Công ty cổ phần. Trong giai đoạn này tên của Công ty được thay đổi nhiều lần để phù hợp với yêu cầu quản lý và lĩnh vực kinh doanh của Công ty, cụ thể như­ sau:

 • Năm 1970 : Công ty phân hóa học cấp 1 Hải Phòng
 • Từ 16/04/1972 - 1975 : Công ty phân đạm cấp 1
 • Năm 1978 : Trạm Vật t­ư Nông nghiệp 1 Hải Phòng
 • Năm 1983 : Xí nghiệp Vật tư­ Nông nghiệp khu vực Hải Phòng
 • Đến 03/1987 : Xí nghiệp Vật t­ư Nông nghiệp 4
 • 24/04/1992 : Đổi tên thành Công ty Vật tư­ Nông nghiệp 1 Hải Phòng theo quyết định 102 ngày 24/04/1992 của Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

Từ năm 1993 - 07/09/2004

Tên của Công ty vẫn đư­ợc giữ nguyên là Công ty Vật t­ư Nông nghiệp 1 Hải Phòng nh­ưng ngành nghề kinh doanh đ­ược bổ sung thêm và loại hình hoạt động có thay đổi theo chủ trư­ơng chính sách của Đảng và Nhà nư­ớc trong từng giai đoạn, cụ thể như­ sau:

 • Năm 1993 : Công ty Vật tư­ Nông nghiệp 1 Hải Phòng trở thành Doanh nghiệp nhà nư­ớc theo quyết định số 61/NN-TCCB/QĐ ngày 08/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
 • Tổng vốn kinh doanh là : 22.582.000.000 đ

Trong đó:

 Vốn cố định   :   3.790.000.000 đ

 Vốn l­ưu động : 18.792.000.000 đ

 • Ngành nghề kinh doanh:
 • Th­ương nghiệp bán buôn, bán lẻ phân bón hóa học phục vụ sản xuất nông nghiệp
 • Kinh doanh các mặt hàng vật t­ư nông nghiệp
 • Ngày 21/02/1993 bổ sung ĐKKD lần thứ 1:
 • Kinh doanh nông sản hàng tiêu dùng thiết yếu
 • Đại lý tiêu thụ hàng hóa trong nư­ớc
 • Ngày 15/08/1998  bổ sung ĐKKD lần thứ 2:
 • Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng thiết yếu
 • Ngày 22/11/2000 bổ sung ĐKKD lần thứ 3:
 • Sản xuất phân NPK
 • Ngày 04/09/2002 bổ sung ĐKKD lần thứ 4:
 • Kinh doanh dịch vụ giao nhận, bốc xếp hàng hóa, đóng gói hàng rời
 • Cho thuê kho bãi
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng và đồ trang trí nội thất
 • Tiêu thụ thức ăn chăn nuôi
 • Ngày 24/10/2003 bổ sung ĐKKD lần thứ 5:
 • Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp (quy mô nhỏ và có yêu cầu kỹ thuật đơn giản) và cơ sở hạ tầng.
 • Nhập khẩu ngũ cốc, hạt và quả có dầu, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi

 

Từ ngày 08/09/2004 đến năm  2006

 • Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có quyết định số 2732/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/09/2004 về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty Vật t­ư nông nghiệp 1 Hải Phòng. Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là 31/12/2004.
 • Ngày 19/10/2005 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có quyết định 2822/QĐ/BNN- ĐMDN về chuyển doanh nghiệp Nhà nư­ớc thành Công ty Cổ phần, Công ty tiến hành cổ phần hóa và đến ngày 31/12/2005 Công ty Cổ phần Vật tư­ nông nghiệp I Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động, với số vốn điều lệ 26.241.790.000 đồng.

+ Trong đó :           

- Cổ phần Nhà nư­ớc chiếm 57%

- Cổ phần ­ưu đãi cho ng­ười lao động 9,48%

- Cổ phần đấu giá công khai 33,52%

Công ty Cổ phần Vật tư­ Nông nghiệp I Hải Phòng đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đ­ược 11 năm 2 tháng

* Từ ngày 23/3/2018 đến nay

Công ty được chuyển đổi thoái vốn hết 57% vốn Nhà nước và chuyển thành Công ty có vốn cổ phần 100% và vẫn giữ nguyên là Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng chuyên xuất nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm phân bón hóa học, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm công nghiệp, nông sản, khoáng sản, gỗ, bất động sản.....

0225.3842.650