Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Nghị quyết thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi : Quí Cổ đông Công ty CP Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng

Công ty CP Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng xin gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi xử lý số lượng cổ phần còn dư.

 

Trân trọng !

 

 

0225.3842.650