Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Tầm nhìn chiến lược


 

  1. Tầm nhìn: Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp  I Hải Phòng phấn đấu không ngừng để trở thành 1 tổ chức kinh tế phát triển mạnh đóng góp thành tích của mình cho nền kinh tế đất nước, cho xã hội đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên trong Công ty.
     
  2. Sứ mệnh:Trở thành một công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững với đa dạng ngành nghề kinh doanh, có sức cạnh tranh trong khu vực miền Bắc và toàn  quốc.
     
  3. Giá trị cốt lõi:
  • Nhân: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng xây dựng mối quan hệ với các đối tác trên tinh thần thiện chí, hợp tác lâu dài cùng nhau phát triển. Mặt khác đối với người lao động - thành viên trong Công ty luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và đoàn kết, thực hiện các chế độ khen thưởng, chính sách đãi ngộ để thúc đẩy tinh thần làm việc và nâng cao thu nhập cho toàn thể  CBCNV.
  • Trí: Công ty sử dụng người lao động hợp lý để đưa tinh hoa tri thức, sức sáng tạo, sự cố gắng, ý chí phấn đấu của mỗi CBCNV thành sức mạnh tập thể để Công ty ngày càng phát triển hơn.
  • Tín: Làm việc nhất quán với lời nói, giữ lời, đồng thuận để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện và cam kếtvới khách hàng trong hợp đồng kinh tế.
0225.3842.650