Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Thăm và chúc Tết Trụ chì Chùa Hưng Long

Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2019. Lãnh đạo Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp I Hải Phòng đến thăm và chúc Tết Trụ trì Chùa Hưng Long.

0225.3842.650