Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Thông báo chốt danh sách cổ đông và chương trình nghị sự

Để Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng diễn ra vào ngày 25/04/2019 được thành công tốt đẹp. Công ty thông báo chốt danh sách cổ đông và nội dung chi tiết chương trình nghị sự để Quý cổ đông nắm rõ và bố trí thời gian hợp lý tới tham dự.

Trân trọng cám ơn!


0225.3842.650